NABÍDKA   BALŮ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

 

 

PŘI ODBĚRU  5 - 10 KS
JE  SLEVA NÁKUPU 5%

 

 
   

 

 

 

 

Způsob výběru zboží a uzavření objednávky

Návštěvu školky vzrostlých jehličnanů a osobní výběr jednotlivých stromů sjednejte, prosíme, alespoň dva dny předem na adrese nebo telefonním čísle:

MARTIN DUŠEK
Praha 5, Zličín, Lidečská 127
Tel.: 420 257 950 048
Mobil:420 731 326 153

e-mail: dusektony@volny.cz 

             Svůj zájem o návštěvu školky k výběru jehličnanů můžete též sdělit e-mailem. Uveďte v něm, prosíme, následující   údaje:

1.      Jméno zákazníka:

2.      telefonní číslo:

3.      datum a hodinu předpokládané návštěvy:

4.      jaké druhy jehličnanů potřebujete a případně i jejich počet:

                                         Odpověď Vám bude zaslána do 48 hod

Pokud  odpověď neobdržíte do doby Vámi udaného termínu návštěvy, opakujte prosím žádost, případně požijte telefonu dříve než se vydáte do školky. Z technických důvodů se nemůžeme zdržovat trvale ve školce.

***

Vyhraďte si čas na klidnou procházku po školce, abyste si mohli v klidu vybrat strom, který se dobře hodí účelem i estetickým vzhledem do prostředí Vaší zahrady. Cestu Vám usnadní plánek příjezdu do školky v oddílu "Aktuality". 

           Klidná procházka lesem je mimo jiné i přínosem pro Vaše zdraví a pohodu.

Označte si vybraný(é) strom(y) a nechte sepsat objednávku, kde budou uvedeny předběžné ceny vybraného zboží a zapsán sjednaný termín, kdy Vám budou vzrostlé stromy s kořenovým balem připraveny k  expedici. Vzhledem k současným poměrům jsme bohužel nuceni požadovat od zákazníka zálohu 1.000,-Kč na každý objednaný strom. Záloha bude potvrzena na sepsané objednávce. 

                             Co je na papíře, to se nezapomene.

Termín expedice si sjednejte tak, aby stromy u Vás dlouho neležely nezasazeny, protože my se snažíme sklidit stromy s kořenovým balem těsně před expedicí k zákazníkovi.
                      

 Popis prodávaného sortimentu:                        

Douglaska tisolistá                                    Pseudotsuga menziesii

Rozšířena je na tichomořské straně v Severní Americe. Zde dorůstá výšky  až  100  metrů. Do  střední  Evropy byla vysazována do parků. Z cizokrajných stromů je v lesnictví Evropy nejdůležitějším stromem.
V Evropě doroste nejvýše do 50 m. Nejlépe se jí daří na hlubších, vlhkých a kyselých, písčitě hlinitých půdách. Vhodné je mírně zastíněné prostředí, ale mohou ji poškodit pozdní mrazy. Hodí se i do tvarovaných stěn, nebo jako tvarovaná soliera.

Dodáváme ji ve vzrůstu            200 - 400 cm

 za cenu cca               2.386,-  až   5.072,- Kč.

 

 

Cenu Vámi hledaného stromku vypočtete postupem uvedeným na konci stránky.

 

 

Borovice lesní                                                                 Pinus sylvestris

  Rozšířena ve střední a severní Evropě, v Malé Asii a na Sibiři. Dorůstá do výšky až 40ti metrů. Převážně roste v nížinách, ale dosahuje v horách až do nadmořské 2.100 m nad mořem.

Osidluje přirozenou cestou extrémně suché půdy, chudé na živiny, písčiny, rašeliny i surové půdy, které jsou chudé na humus. Nemá zvláštní nároky na půdu a je mrazuvzdorná. Také je odolná vůči suchu.

Proto její kořeny zasahují do značné hloubky. Je světlomilná, ale snáší polostín. V zahradách je soliterem, který svému majiteli připomíná vzpomínky na pobyt v drsné a krásné přírodě.

Dodáváme ji ve vzrůstu  200 - 400 cm

za cenu cca:       2.266,- až  4.832,- Kč

Cenu Vámi hledaného stromku vypočtete postupem uvedeným na konci stránky.

 

Borovice lesní-šiška
Borovice lesní
 

Borovice černá                                                                Pinus nigra

Rozšířena v jižní Evropě, Balkánském poloostrově a Malé Asii. Vhodné jsou mělké a středně hluboké vápenaté půdy. Kořeny jsou dosti hluboko. Vhodné je ji pěstovat v oblastech s teplým létem, avšak nikoli suchým vegetačním obdobím. Není citlivá na dlouhou zimu a pozdní mrazy. Dobře snáší i dosti znečistěné ovzduší. Na rozdíl od borovice lesní má jehlice na obou stranách tmavozelené. Borovice lesní má jehlice uvnitř šedozelené. Své uplatnění má jak v lesích, tak i v parcích. Roste dobře v polostínu. Borovice subsp.nigra se nazývá také Rakouská, protože byla poprvé popsána v Rakousku jako mrazuvzdorná.

 Dodáváme ji ve vzrůstu  200 - 400 cm

za cenu               2.648,- až  5.596,- Kč

Cenu Vámi hledaného stromku vypočtete postupem uvedeným na konci stránky.

 

Borovice černá  

Smrk pichlavý                                                                  Picea pungens

Dorůstá až 40 m výšky, avšak ve střední Evropě jen 25 m. Je to pomalu  rostoucí jehličnan s kuželovitým tvarem koruny a ostře bodlinatými jehlicemi pokrytými voskem. Pochází z jihozápadu Severní Ameriky Colorada a Skalistých hor.

Vyskytuje se na horách v 1.800 - 3.300 m n. m., převážně na březích potoků a řek. Na složení půdy nemá zvláštní nároky.

Je mrazu vzdorný a odolný proti znečistěnému ovzduší. Dokonale hospodaří vodou.

Vyskytuje se podle barvy jehlic ve formě zelené a modro-zelené. Kultivar Glauca má jehlice šedomodré je proto označován též jako stříbrný.

 Dodáváme strom ve vzrůstu 200- 400 cm

 za cenu                      2.076,- až  4.244,- Kč

 Cenu Vámi hledaného stromku vypočtete postupem uvedeným na konci stránky.

 

  

Smrk pichlavý  

Smrk ztepilý 

Picea abies

Dorůstá až 50 m výšky v pravidelné úzce kuže-lovité koruně.

Zaujímá větší část euroasijského kontinentu. Je nejvyšším domácím stromem v Evropě. Ve střední Evropě tvoří přirozené lesy v chladných a vlhkých horských polohách nad 800 m n.m. avšak v Alpách sahají až do 2000 m n.m. Kořeny má celkem mělké. Dobře vegetuje ve svěžích a vlhkých hlubokých hlinitých půdách. Má malé nároky na podnebí a teplotu.

Dobře roste v zastíněných polohách. Je nejdůležitější strom v evropském lesnictví, ale je citlivý na znečistěné ovzduší. Signalizuje to opadá-váním jehličí.

   Dodáváme jej ve vzrůstu        200 - 400 cm

    za cenu                       1.432,- až  3.164,- Kč

    Cenu Vámi hledaného stromku vypočtete postu-pem uvedeným na konci stránky.

 

 

Smrk  pančičův                                                                Picea omorika

Vyrůstá do výšky až 15 m. Je to vzpřímený jehličnan s hustou a úzce špičatou kuželovitou korunou, ve stáří až sloupcovitou. Je jehličinou mělce kořenící. V pohoří Tara v Bosně je jeho lokalita, asi 60 ha velká. Byl objeven v této lokalitě teprve v roce 1877. Před zaledněním Evropy byl zde tento druh velmi rozšířen, ale po ústupu ledovce se původní stanoviště již neobnovilo.

Roste na jakékoli půdě a není citlivý na půdní vlhkost. Není citlivý ani na sucho a je odolný k mrazu. Je stínomilný. Odolný i vůči znečistění vzduchu i kyselému dešti. Má silnější voskovou vrstvu na jehlicích než smrk ztepilý. Ve střední Evropě bývá vysazován jako solitéra v parcích i zahradách.

Dodáváme jej ve vzrůstu                      200 - 400 cm

za cenu                                       2.170,- až 4.640,- Kč

Cenu Vámi hledaného stromku vypočtete postu-pem uvedeným na konci stránky.

 

 

 

Jedle Kavkazská                                                                      Abies Nordmanniana

Jehličina, která dorůstá ve svém původním stanovišti na západním Kavkazu a v severní Anatolii až 60 m výšky. V Evropě dosahuje výšky jen 30 m. Šišky má vzpřímené 12 -20 cm dlouhé. Žije na svém původním stanovišti v nad-mořských výškách 900-2.000 m.

Roste na vápenatých i kyselých půdách.Je hluboko kořenící jehličinou. Vhodná je pro ní vyšší vlhkost vzduchu i půdy. Citlivá na pozdní mrazy. Je extrémně stínomilná jehličina.

Ve střední Evropě je vysazována zejména do parků. Je oblíbená též jako vánoční stromeček.

Dodáváme ji ve vzrůstu   200 - 400 cm

za cenu.               . 2.386,- až  5.072,- Kč

Cenu Vámi hledaného stromku vypočtete postupem uvedeným na konci stránky.

 

 

Jedle ojíněná

Abies concolor      

Dosahuje výšky až 40 m s kuželovitou korunou. Je rozšířena ve střední oblasti Severní Ameriky v pohořích ve výšce 1.800 až 3.600 metrů. Ve střední Evropě se pěstuje jako okrasný strom. Na stanoviště není náročná. Dobře se jí daří i na suchých půdách. Je zimovzdorná. Upoutává pozornost svým nakudrnaceným jehličím.

Dodáváme ji ve vzrůstu   200 - 400 cm

za cenu ................2.672, - až  5.644,- Kč

Cenu Vámi hledaného stromku vypočtete postupem uvedeným na konci stránky.

 

 

Jedle obrovská                                                                        Abies grandis

Pochází ze severozápadní části Severní Ameriky. Zde dorůstá výšky až 85 m jako největší strom ze všech  jedlí. U  nás dosáhne  nejvýše  40  metrů.  K nám se dostala jako strom do parků a místy i jako strom lesní. Není náročná na kvalitu půdy, pokud se nachází v dostatečně vlhkém prostředí. Kořeny zasahují hluboko, je mrazuvzdorná a má ráda stinné prostředí.

Dodáváme ji ve vzrůstu  200 - 400 cm

za cenu.              2.146, - až  4.592,- Kč

Cenu Vámi hledaného stromku vypočtete postupem uvedeným na konci stránky.

 

Jedle obrovská  

Jedle bělokorá                                                                        Abies  alba

Rozšířena v pohoří střední a jižní Evropy ve středních a svrchním pásmu horských lesů např. v Alpách okolo 1.600 m nad mořem. Roste ve vápenatých i kyselých půdách. Dává přednost vyšší vlhkosti vzduchu i půdy. Její kořeny sahají velmi hluboko a je tedy stromem s velkou stabilitou proti vichřici. Patří mezi extrémně stínomilné lesní stromy, ale je citlivá na pozdní mrazy.

Dodáváme ji ve vzrůstu           200 - 400    cm

za cena                          1.908, - až  4.771,- Kč

Cenu Vámi hledaného stromku vypočtete postupem uvedeným na konci stránky.

 

 

Jedle bělokorá  

PŘI ODBĚRU 5 -10  ks JE  SLEVA   5% z ceny PŘI ODBĚRU NAD 10ks                 10%  z ceny

 

 

 

JSME

TU PRO VÁS !

 

 

 

 

 

MARTIN DUŠEK
Praha 5, Zličín, Lidečská 127
Tel.: +420 257 950 048
Mobil: 420 731 326 153

e-mail: dusektony@volny.cz    

 

   

JAK SI MŮŽETE VYPOČÍST CENU (C) STROMKU ?

Postupujeme podle uvedeného vzorce:

 

C = V * K * Q + 300 (event +500)

 

 1. V- výška stromu v cm. Jestliže výška stromu je nižší než 180 cm jde o tak zvaný nedorostek a není pro nás ekonomické tak malé sazenice rozprodávat. Jestliže zákazník přesto trvá na koupi stromku pod tuto míru, jeho cena se počítá, jakoby měl výšku 180 cm.
 2. K-koeficient jednotkové ceny stromku rozlišený dle druhu jehličiny je v následující tabulce:                                                  (čísla platná pro jaro 2011)

 

název český

název latinský

K

index

Douglaska tisolistá

Pseudotsuga menziensii

11,93

   1,7

Borovice lesní

 

Pinus silvestris

12,35

1,6

Borovice černá

 

Pinus nigra

13,24

2,3

Borovice vejmutovka

Pinus strobus

11,00

1,5

Smrk pichlavýZ

Picea pungens glauca

10,38

1,4

Smrk pichlavýS

Picea pungens glauca

13,12

1,8

Smrk ztepilý

 

Picea abies

7,16

1,0

Smrk Pančičův

 

Picea omorika

10,85

1,5

Jedle kavkazská

 

Abies nordmanniana

11,93

1,7

Jedle bělokorá

 

Abies alba

10,05

1,3

Jedle obrovská 

  

Abies grandis

10,73

1,5

Jedle ojíněná

 

Abies concolor

11,93

1,9

 

 1. Q-koeficient kvality stromku :

Q = 1 standardní kvalita

Q = 0,9 zhoršená kvalita

                                                  Q = 1,5 výběr

 

   1. Od výšky stromu 200 cm se připočítává cena balu 500 Kč
   2. Jestliže výška stromu přesahuje 250 cm, je třeba vytvořit větší bal na který se zvyšují náklady a pracnost při manipulaci a tak se připočítává k ceně 650,- Kč. Přesahuje-li výška stromu 350 cm zvyšuje  se  tato  přirážka  k  ceně  o 750.- Kč.
   3. Nad 450 cm cena balu je1000 Kč nebo dohodou podle obtížnosti.

 

xxx

 

1.Příklad: Cena Borovice černé, standardní kvality, vysoké 260 cm:

C = (V * K * Q) + 650 = (260 * 13,24 * 1) +650 =             4 .092,- Kč

 

2.Příklad: Cena Borovice vejmutovky, výběrové kvality, vysoké 250 cm:

C = V * K * Q +500 = 250 * 11,00 * 1,5 +500    =              4.625,- Kč

 

 

3.Příklad: Cena Jedle ojíněné, 2. kategorie, vysoké 370 cm :

C = (V * K * Q) + 750 =(370 * 11,93) * 0,8) + 750 =          4.281,- Kč

xxx

dusek_footer.jpg