Ceny stromů

JAK SI MŮŽETE VYPOČÍST ORIENTAČNÍCENU (C) STROMKU ?

Postupujeme podle uvedeného vzorce:

C = V * K * Q + 300 (event +500)

V- výška stromu v cm. Jestliže výška stromu je nižší než 180 cm jde o tak zvaný nedorostek a není pro nás ekonomické tak malé sazenice rozprodávat. Jestliže zákazník přesto trvá na koupi stromku pod tuto míru, jeho cena se počítá, jakoby měl výšku 180 cm.

K-koeficient jednotkové ceny stromku rozlišený dle druhu jehličiny je v následující tabulce:

  Q-koeficient kvality stromku :

  • Q = 1 standardní kvalita
  • Q = 0,8 zhoršená kvalita
  • Q = 1,2 výběr
  1. Jestliže výška stromu přesahuje 250 cm, je třeba vytvořit větší bal na který se zvyšují náklady a pracnost při manipulaci a tak se připočítává k ceně 300,- Kč. Pokud je výška stromu nad 350 cm, zvyšuje se příplatek na 700,-Kč. Pro stromy nad 450 cm je příplatek 1000-1200Kč
  2. Pro stromy nad 450 cm cena balu je 1000 – 1 200 Kč 

  Příklady výpočtu ceny :

  1.Příklad: Cena Borovice černé, standardní kvality vysoké 260cm:

  C= (V*K*Q)+300=(260*13,24*1)+300=3742,-Kč

  2.Příklad :Cena Borovice vejmutovka, výběrová kvalita, vysoká 50cm:

  C=(V*K*Q)=(150*11,11*1,2)=1999,-Kč

  3.Příklad :Cena Jedle ojíněná, 2.kategorie,vysoké 370cm

  C=(V*K*Q)+700=(370*11,93*0,8)+700=4231,-Kč