O nás

Záměrem našeho podnikání je poskytnout průměrně bohatému občanu, za přiměřenou cenu, možnost opatřit si do své zahrady vzrostlé stromy tak, aby mohl rychle upravit svou zahradu způsobem, jak by si ji přál mít.

Růst soliterních a okrasných stromů trvá několik let a právě tuto dobu mu pomůžeme rychle překlenout jejich předpěstěním. Pro přemístění velkých stromů je třeba nasadit speciální techniku, protože jde o práci velmi namáhavou. Proto je třeba se vybavit vhodnou mechanizací, což není v současné době možné docílit ze dne na den, zejména nechceme-li využívat riskantně úvěru. Je zde ovšem ještě řada dalších zdánlivě vedlejších důvodů pro úspěšné provádění pěstebních prací.

Jedním z nich je potřeba mít možnost bydlet v místě půdní držby, jak to bylo obvyklé od dávných časů v takovýchto statcích. Ovšem … dům, který po 200 let náležející k restituované půdě nám vrácen nebyl .?!

    Více informací na stránce historie