Odběr stromů

Optimální způsob jejich výsadby

  • Jak již bylo zdůrazněno, je třeba postupovat tak, aby doba mezi vyjmutím ze země a znovu zasazením s kořenovým balem byla co nejkratší. Pokud je přece jen nutné stromy s balem chvíli skladovat, musí to být ve stínu, aby slunce neporušilo bal.Pak je třeba pravidelně zvlhčovat kořenový bal a jutu, ve které je zabalen.
  • Před zasazením si vyhloubíme jámu, asi 2x větší než je velikost balu a je vhodné ji naplnit po vyhloubení vodou až po okraj. Pak pozorujeme, jak rychle se voda vsaku-je.
  • Probíhá-li vsakování velmi rychle nebo naopak velmi pomalu, je to pro nás informace, že jde o extrémní poměry v půdě. Rychlé vsakování signalizuje, že je třeba častěji zalévat, pokud sázíme vlhkomilný druh jehličiny. Dlouhé držení vody v jílovité půdě napovídá, že strom se bude trvale cítit jako zasazený v nepropustném kontejneru a bude náchylný k podehnívání, zejména bude-li navíc nerozumně silně zavlažován.
  • Je vhodné promíchat půdu vyházenou z jámy substrátem pro jehličnany aby půdní prostředí bylo příznivější než obvykle. Přesazení stromu je vlastně operací, při níž byla amputována značná část kořenového orgánu. Než se z toho strom zotaví, potřebuje optimální podporu ve výživě. Nesmíme proto propadat zoufalství, jestliže v následném jaru bude jen velmi zdrženlivě pučet. Bilance poměru mezi zelenou plochou jehlic a kořenovým systémem se musí vyrovnat tím, že kořeny opět dorostou a rozprostřou se do půdy v potřebné šíři.
  • Z podobných důvodů nepohazujte a netlučte při transportu a sázení kořenovým balem. Jemné kořenové vlášení se tím otrhá od zpevňujících kořenů a výkon kořenů se tak oslabí. Tahání stromu za kmen při manipulaci může mít podobně zhoubný vliv na překvapivý úhyn přesazeného stromu.
  • Z tohoto důvodu by bylo nanejvýš hloupé sejmout drátěný koš z balu a rozbalovat plachetku. To je přímo útok na život vzrostlého stromu. Proto vsaďte strom tak, jak jste ho dovezli. Jen uvolněte bal u kmene, je-li příliš zatažen jutou nebo drátem.
  • Důležité je pevně zakotvit bal v zemi, aby se strom vlivem větru neskácel. Provádí se to nejlépe dřevěnými vzpěrami nebo podloženými provazovými úpony. Pozor, provaz nesmí škrtit kmínek nebo ho odírat. Časem se může kmen vlivem zaškrcení natolik zeslabit, že se může zlomit. (Uchycování balu v zemi se provádí také moderní metodou upínáním balu v zemi popruhovými pásy.)
  • Na balu je označen sprejovým nástřikem také směr k severu. Je vhodné zachovat tuto orientaci také při sázení.

Zde jsou nejdůležitější zásady pro výsadbu vzrostlých jehličnanů do zahrad zákazníků. Zasadí-li si zákazník koupený jehličnan sám, stává se spolutvůrcem své zahrady a navíc si vyzkouší, zda přírodu pochopil, umí ji pozorovat a konat věci v souladu s jejími zákony.

Vzhledem k současným poměrům jsme nuceni zdůraznit, že objednané stromy se zákazníkům expedují až po zaplacení ceny nákupu.