Reklamační pravidla

  • Zjistíte-li, že námi dodaný strom zasychá a živoří a chcete uplatnit reklamaci, nezasahujte žádným způsobem do něho a oznamte nám stav věci.
  • Reklamace může být uznána jen tehdy, když nám umožníte na místě zjistit, jak strom byl zasazen a v jakém stavu je v době uplatnění reklamace.
  • Pouhé nafotografování stromu a následná likvidace stromu není pro nás dostatečně průkazná pro uznání reklamace.
  • Úhynem odchází 10 maximálně 20% přesazených vzrostlých stromů. Dojde-li k úhynu většího množství, bude nahrazeno jen maximálně 20% dodávky, kterou jste od nás odebrali i kdyby byl větší úhyn prokázán.

Některé závady při zacházení se stromem nelze ex post rozeznat (například nešetrné zacházení s kořenovým balem, přeschnutí balů na slunci atd.). Proto je nutné držet se pravidla o průměrném 20ti % úhynu.

Děkujeme za pochopení.