Smrk ztepilý

Picea abies

    Zaujímá větší část euroasijského kontinentu. Je nejvyšším domácím stromem v Evropě. Ve střední Evropě tvoří přirozené lesy v chladných a vlhkých horských polohách nad 800 m n.m. avšak v Alpách sahají až do 2000 m n.m. Kořeny má celkem mělké. Dobře vegetuje ve svěžích a vlhkých hlubokých hlinitých půdách. Má malé nároky na podnebí a teplotu.

    Dobře roste v zastíněných polohách. Je nejdůležitější strom v evropském lesnictví, ale je citlivý na znečistěné ovzduší. Signalizuje to opadá-váním jehličí.

    Dodáváme ji ve vzrůstu 200 – 400 cm

    za cenu cca 1.432,- až 3.164,- Kč.